Laxmi Ashtakam with Explanation

Laxmi Ashtakam with Explanation,mahalaxmi ashtakam stotra,sri mahalakshmi ashtakam,mahalakshmi ashtakam lyrics,mahalakshmi ashtakam,

Laxmi Ashtakam Namastestu Mahamaye Shree Pithe Sura Poojite Shanka Chakra Gadha Haste Maha Lakshmi Namoostute Namastestu Garudarudhe Kolasura Bhayankari Sarva Papa Hare Devi Maha Lakshmi Namoostute Sarvajne Sarva Varade Sarva Dushta Bhayankari Sarva Duhkha Hare Devi Maha Lakshmi Namoostute Siddhi Buddhi Prade Devi Bhakti Mukti Pradayini Mantra Moorte Sada Devi Maha Lakshmi Namoostute Adyanta Rahite … Read more